Delitev primarnih oblik energije glede na obnovljivost

NEOBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

To so viri, ki se ne obnavljajo in v določenem času  usahnejo. Zaloge so omejene in jih bo človeštvo prej ali slej izčrpalo. Neobnovljive vire energije lahko uporablja po potrebi, s čimer se ustvarja konstanta moč

Večji del energije, ki jo danes uporabljamo, izvira prav iz fosilnih goriv.

Slabost neobnovljivih virov energije je ta, da
se hitro trošijo, da povzročajo onesnaženost in druge negativne okoljske, ekonomske in socialne učinke.

Med neobnovljive vire energije prištevamo :


Neobnovljivi viri energije

Neobnovljivi viri energije

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE (viri, ki se v naravi obnavljajo)

Večina obnovljivih virov ni mogoče skladiščiti, zato jo je neposredno izkoriščati. Določene vire je sicer možno akumulirati (npr. vodo v akumulacijskih jezerih), vendar le v omejenih količinah.

Ti viri se v naravi stalno obnavljajo in jih je smotrno razvijati.

Njihova dobra lastnost je, da nimajo škodljivih vplivov na okolje.


Advertisements
%d bloggers like this: