Osnovna delitev energije

1. PRIMARNA OBLIKA ENERGIJE:

To so tiste oblike energije, ki se pojavijo v naravi brez človekovega posredovanja.

Primarna energija je skrita v nosilcih energije v obliki kemične, jedrske, sevalne, kinetične in

potencialne energije.

Nosilci energije so:

Malo katero primarno obliko energije lahko koristimo v njeni naravni obliki, ker njeno izkoriščanje ni možno, ni
ekonomično ali pa se ne da transportirati. Najpogosteje primarno energijo izkoriščamo šele, kadar jih pretvorimo
v transformirano obliko (npr. surovo nafto v bencin, energijo vetra v elektriko,….).

Energenti:

Iz primarnih nosilcev energije  po predelavi dobimo različne uporabne energente.

Primeri:

2. TRANSFORMIRANE ELI PRETVORBENE OBLIKE ENERGIJE

So prehodne narave in se pretvarjajo.

Glede na možnost pretvorbe različnih oblik energij razlikujemo tri skupine energije:

Osnovni zakon o ohranitvi energije bi tako lahko zapisali tudi:

EKSERGIJA + ANERGIJA = KONSTANTA


3.  KORISTNE OBLIKE ENERGIJE:

Je energija za zadovoljevanje potreb uporabnika.

Med koristne oblike energije prištevamo:

Advertisements
%d bloggers like this: