Neobnovljivi viri energije

Večina neobnovljivih virov energije so fosilna goriva. Skupaj predstavljajo skoraj 65% od skupno proizvedene energije. Mednje uvrščamo premog, zemeljski plin in nafto in nastajajo veliko počasneje,  kot jih porabljamo. Zaradi tega jih imenujemo neobnovljivi viri energije. Z uporabo jih bomo izčrpali, hkrati pa z njihovo uporabo povzročamo onesnaženost okolja.

FOSILNA GORIVA

Premog, nafta in zemeljski plin so nasatali iz ostankov rastlin in živali, ki so živele pred milijoni let. Iz njih dobimo večino energije, ki jo danes potrebujemo za kuhanje, pogon avtomobilov in ogrevanje. Fosilna goriva si omejen vir energije. Ko jih bomo porabili, jih ne bo večFosilna goriva: nafta, premog in zemeljski plin

Značilnosti fosilnih goriv:

Kakor že samo ime pove, so ogljikovodiki spojine, ki vsebujejo ogljikove in vodikove atome. Ogljik in vodik med gorenjem reagirata s kisikom in tvori se ogljikov dioksid (CO2) in voda (H20), pri pomanjkanju kisika, pa še strupeni ogljikov monoksid (CO). Med gorenjem se sprošča energija v obliki svetlobe in toplote, ki jo v elektrarnah izkoriščajo za segrevanje pare, ki nato poganja turbine, ki nam proizvajajo tako zaželeno in potrebovano električno energijo.

Advertisements
%d bloggers like this: