Premog

Premog

Premog je skupno ime za vrsto fosilnih trdnih goriv, ki so nastali v obdobju pred 40 milijoni do 300 milijoni let. Nastal je iz rastlin in živali, ki so se v anaerobnih pogojih karbonizirale – oddale predvsem spojine, v katerih sta bila vodik in kisik, kot glavna elementa celuloze poleg ogljika. Stopnja karbonizacije je bila najvišja pri črnem premogu in najmanjša pri lignitu, pri katerem je še možno videti strukturo lesa. Črni premog je praviloma nastal le pri spremembah, ki so potekale pod višjimi tlaki in pri višjih temperaturah, za nastanek  rjavega premoga in lignita pa so zadoščali blažji pogoji.

Vrste premoga

Glede na starost in s tem tudi kurilno vrednost ločimo štiri vrste premoga.

Premog

Čeprav je premog umazano gorivo, ki ga je težko kopati in uporabljati, je ena najpomembnejših energetskih surovin. Je osnovno gorivo za proizvodnjo električne energije.


% ogljika pri posamezni vrsti premoga

Preostali del so spojine, ki vsebujejo vezan kisik in vodik.


Prednosti premoga:

Slabosti premoga:

PREMOG UPORABLJAMO KOT GORIVO ZA:

V Sloveniji je premog že od nekdaj eden poglavitnih virov energije in pomeni eno izmed osrednjih rezerv v oskrbi Slovenije z energijo. Danes sestavlja skoraj tretjino osnove za proizvodnjo električne energije.

Problemi pri zgorevanju premoga

Nekatere vrste premoga dajejo pri gorenju veliko dima in škodljivih katranskih izparin. Tak premog je potrebno narediti “brezdimen”, šele nato ga lahko uporabljamo v tovarnah in gospodinjstvih. To dosežejo s segrevanjem premoga v odsotnosti zraka. Pri tem nastanejo:

Še vedno pa tudi brezdimen premog vsebuje žveplo in pri njegovem zgorevanju nastaja žveplov dioksid, ki je odgovoren za nastanek kislega dežja.

Advertisements
%d bloggers like this: