Onesnaženje ozračja

Zrak je ena izmed dragocenih snovi, brez katerih ne bi mogli preživeti. Kakovost zraka zlasti v mestih doma in po svetu je iz dneva v dan slabša. Onesnaževanje ozračja je ena izmed zelo zaskrbljujočih in zelo pogostih oblik onesnaževanja našega bivalnega okolja.

Človek spušča v ozračje številne snovi in pline, ki slabšajo kakovost zraka. Ob zgorevanju lesa, premoga, nafte nastajajo številne nezdrave snovi, ki se dvigajo v ozračje in ogrožajo naše zdravje.

Tovarne, gospodinjstva, avtomobili in številne drugi letno proizvajajo veliko strupenih snovi, ki se trdovratno zadržujejo v ozračju. Ogrožajo naše zdravje, rastline in živali, povzročajo pa tudi številne druge neprijetne posledice.

Zaradi našega delovanja se spreminja plinasta sestava ozračja v spodnji in zgornji plasti, vnašajo se drobni trdi delci zlasti v spodnje plasti ozračja. Z vse večjo onesnaženostjo ozračja se soočajo vse države sveta, tako gospodarsko razvite kot manj razvite.

Človekove dejavnosti, ki najbolj prispevajo k onesnaževanju okolja so sledeče:

zemlja

Tudi v Sloveniji so zlasti mesta in industrijska naselja pogosto izpostavljena neprimernim oblikam onesnaževanja zraka, predvsem v kurilni sezoni. Pozimi porabimo za ogrevanje premog, kurilno olje, ob zgorevanju nastanejo plini, ki se v mirnem vremenu zadržujejo v naseljih. Odprava onesnaženosti ni enostavna in poceni, saj je potrebno izvesti vrsto ukrepov v različnih dejavnostih.

Posledice onesnaževanja zraka so zelo različne. V najbolj onesnaženih območjih sveta prihaja tudi do vse bolj zaskrbljujočih zdravstvenih posledic.

Pri zgorevanju goriv nastajajo produkti, ki onesnažujejo okolje (ogljikov dioksid CO2, ogljikov monoksid CO, žveplov dioksid SO2, dim….). Največ žvepla vsebuje premog, ki ob zgorevanju tvori strupen žveplov oksid.  Če so temperature zgorevanja visoke, nastajajo tudi dušikovi oksidi.

Onesnaževanje okolja s premogom, nafto in plinom povzroča :

Advertisements
%d bloggers like this: