UVOD

Energija in energetika sta bistvena dejavnika našega ( človekovega ) okolja, od katerih je odvisen naš življenski in kulturni standard ter gospodarski razvoj. Čeprav se vsi zavedamo, da brez energije, tako kot brez vode, hrane ali zraka, ni življenja in ne gospodarstva, dopuščamo, da jo nesmotrno izkoriščamo.

Marsikdaj se v vsakdanjem življenju ne zavedamo, kolikšen pomen ima energija v našem življenju. Ko zjutraj prižgemo luč, pristavimo kavo ali čaj na ogenj, se stuširamo s toplo vodo in se z avtomobilom odpeljemo v službo, vsakokrat znova, v drugačni obliki, uporabljamo energijo, ki je ne ustvarjamo sami, ampak jo preko različnih medijev jemljemo iz okolja in uporabimo, da je naše življenje lažje in udobneje.

Seveda vsa živa bitja pridobivajo energijo za življenje iz narave z prehranjevanjem, a človek jo usprešno pridobiva in uporablja tudi drugače, že odkar je prvič ukrotil ogenj in je začel uporabljati posušen les dreves ali drugih rastlin, da je ogrel svoje bivališče, osvetlil svoj prostor ponoči ter prestrašil naravne sovražnike ter ga uporabil za pripravo hrane.

Fosilna goriva in biomasa so oblika uskladiščene sončne energije, vendar so te zaloge omejene. Imajo veliko dobrih lastnosti, kot so recimo večja koncentriranost energije, primernost za množično uporabo, cenovna ekonomičnost uporabe ipd. vendar, kot vedno bolj ugotavljamo v zadnjih desetletjih, tudi mnoge slabe, kot je onesnaževanje okolja, segrevanje ozračja in nenazadnje tudi nevarnost izčrpanja in izrabe.

Energetika in okoljski problemi so zelo povezani, saj je praktično nemogoče proizvajati, prenašati ali uporabljati energijo brez znatnih učinkov na okolje. Okoljski problemi, ki so neposredno povezani s proizvodnjo in rabo energije, vključujejo onesnaževanje zraka, vode, toplotno onesnaževanje ter odlaganje kosovnih odpadkov. Emisije v ozračje, ki nastanejo pri zgorevanju fosilnih goriv, so glavni povzročitelj onesnaženosti mest. Razni problemi z emisijami v vodi so povezani z rabo energije. Eden uzmed glavnih problemov so razlitja nafte. Tudi kopanje premoga lahko povzroči onesnaževanje vode. Kosovni odpadki so tudi stranski produkt nekaterih oblik rabe energije. Nasplošno pa se okoljski problemi povečujejo s povečanjem rabe energije. Vse to pa v kombinaciji z omejenimi energetskimi viri predstavlja srž energetske krize.

Energetske potrebe so v svetu iz leta v leto višje, narekuje jih pospešena gospodarska rast razvitih držav in držav v razvoju. Zato moramo najti način, kako priti do energije, ki ne bo onesnaževala ali uničevala okolja v takšni meri, kot ga je do zdaj. Začeti moramo uporabljati energente, ki povzročajo najmanj škode okolju.  Najti moramo tudi način, kako priti do energije, ki bo cenovno dostopna vsem uporabnikom, kajti zaloge fosilnih goriv so vedno manjše, posledično pa tudi vedno dražje. To je pa mogoče samo z izkoriščanjem obnovljivih virov energije. Ko iz njih proizvajamo energijo, jih ne porabljamo, zato ni nevarnosti, da bi jih zmanjkalo. Dobra stran obnovljivih virov energije je tudi ta, da so to čisti viri, ki imajo na okolje zelo malo slabega vpliva. Energija iz obnovljivih virov postaja tudi cenovno vedno bolj dostopna.

Pred tehniki je torej naloga, da vzpostavijo ravnotežje med izkoriščanjem naravnih virov energije, zahtevami po energiji in ter ohranitvijo okolja. Velik del teh zahtev predstavljajo tehnologije , ki omogočajo pridobivanje želenih vrst energije na okolju prijazen način , s tem pa tudi načrtovano gospodarsko rast ter sonaraven razvoj človeštva.

Posledica tega pa so potrebe po vse večjih količinah iz naravnih energetskih virov s sočasnim naraščanejem ekološke osveščenosti in zahtev po zaščiti okolja.

Advertisements
%d bloggers like this: